ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوندو بین و باشد کاراکترها در طول

:domain در دسترس نیست

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ir
31,356 تومان
.com
696,561 تومان
.org
712,606 تومان
.net
774,540 تومان
.biz
983,404 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.abogado
1,678,504 تومان
1 سال
1,778,056 تومان
1 سال
1,678,504 تومان
1 سال
.ac
2,133,694 تومان
1 سال
2,133,694 تومان
1 سال
2,133,694 تومان
1 سال
.ac.id
4,267,388 تومان
1 سال
4,267,388 تومان
1 سال
4,267,388 تومان
1 سال
.biz
983,404 تومان
1 سال
983,404 تومان
1 سال
983,404 تومان
1 سال
.farm
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
.com
696,561 تومان
1 سال
696,561 تومان
1 سال
711,184 تومان
1 سال
.film
6,009,846 تومان
1 سال
6,009,846 تومان
1 سال
6,009,846 تومان
1 سال
.flowers
7,495,831 تومان
1 سال
7,495,831 تومان
1 سال
7,495,831 تومان
1 سال
.family
1,474,023 تومان
1 سال
1,474,023 تومان
1 سال
1,474,023 تومان
1 سال
.fit
1,440,511 تومان
1 سال
1,440,511 تومان
1 سال
1,440,511 تومان
1 سال
.football
1,014,072 تومان
1 سال
1,014,072 تومان
1 سال
1,014,072 تومان
1 سال
.gov.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.fitness
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
.forex
2,560,392 تومان
1 سال
2,560,392 تومان
1 سال
2,560,392 تومان
1 سال
.fun
1,258,844 تومان
1 سال
1,258,844 تومان
1 سال
1,258,844 تومان
1 سال
.id.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.org
712,606 تومان
1 سال
712,606 تومان
1 سال
712,606 تومان
1 سال
.info
1,206,000 تومان
1 سال
1,206,000 تومان
1 سال
1,206,000 تومان
1 سال
.shop
1,728,776 تومان
1 سال
1,728,776 تومان
1 سال
1,728,776 تومان
1 سال
.shopping
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
.shoes
2,800,799 تومان
1 سال
2,800,799 تومان
1 سال
2,800,799 تومان
1 سال
.site
1,678,504 تومان
1 سال
1,678,504 تومان
1 سال
1,678,504 تومان
1 سال
.show
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
.skin
794,928 تومان
1 سال
794,928 تومان
1 سال
794,928 تومان
1 سال
.ir
31,356 تومان
1 سال
31,356 تومان
1 سال
31,356 تومان
1 سال
.software
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
.singles
1,521,480 تومان
1 سال
1,521,480 تومان
1 سال
1,521,480 تومان
1 سال
.space
1,258,844 تومان
1 سال
1,258,844 تومان
1 سال
1,258,844 تومان
1 سال
.store
2,881,090 تومان
1 سال
2,881,090 تومان
1 سال
2,881,090 تومان
1 سال
.soccer
1,014,072 تومان
1 سال
1,014,072 تومان
1 سال
1,014,072 تومان
1 سال
.studio
1,474,023 تومان
1 سال
1,474,023 تومان
1 سال
1,474,023 تومان
1 سال
.solutions
1,252,780 تومان
1 سال
1,252,780 تومان
1 سال
1,252,780 تومان
1 سال
.spa
1,633,184 تومان
1 سال
1,633,184 تومان
1 سال
1,633,184 تومان
1 سال
.storage
39,782,227 تومان
1 سال
39,782,227 تومان
1 سال
39,782,227 تومان
1 سال
.style
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
.systems
1,326,776 تومان
1 سال
1,326,776 تومان
1 سال
1,326,776 تومان
1 سال
.tax
2,800,799 تومان
1 سال
2,800,799 تومان
1 سال
2,800,799 تومان
1 سال
.supply
1,105,534 تومان
1 سال
1,105,534 تومان
1 سال
1,105,534 تومان
1 سال
.taxi
2,800,799 تومان
1 سال
2,800,799 تومان
1 سال
2,800,799 تومان
1 سال
.team
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
.support
1,252,780 تومان
1 سال
1,252,780 تومان
1 سال
1,252,780 تومان
1 سال
.surf
1,440,511 تومان
1 سال
1,440,511 تومان
1 سال
1,440,511 تومان
1 سال
.stream
322,869 تومان
1 سال
230,424 تومان
1 سال
322,869 تومان
1 سال
.technology
1,252,780 تومان
1 سال
1,252,780 تومان
1 سال
1,252,780 تومان
1 سال
.tel
648,359 تومان
1 سال
648,359 تومان
1 سال
648,359 تومان
1 سال
.tc
2,701,957 تومان
1 سال
2,701,957 تومان
1 سال
2,701,957 تومان
1 سال
.website
156,467 تومان
1 سال
1,365,570 تومان
1 سال
1,422,486 تومان
1 سال
.tech
2,937,348 تومان
1 سال
2,937,348 تومان
1 سال
2,937,348 تومان
1 سال
.ac.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.ae.org
1,080,417 تومان
1 سال
1,080,417 تومان
1 سال
1,080,417 تومان
1 سال
.ai
12,787,885 تومان
2 سال
12,787,885 تومان
2 سال
12,787,885 تومان
2 سال
.africa
318,256 تومان
1 سال
906,633 تومان
1 سال
318,256 تومان
1 سال
.academy
1,842,511 تومان
1 سال
1,842,511 تومان
1 سال
1,842,511 تومان
1 سال
.asia
720,256 تومان
1 سال
720,256 تومان
1 سال
720,256 تومان
1 سال
.actor
1,920,027 تومان
1 سال
1,920,027 تومان
1 سال
1,920,027 تومان
1 سال
.co.ir
973,643 تومان
1 سال
973,643 تومان
1 سال
973,643 تومان
1 سال
.amsterdam
2,687,746 تومان
1 سال
2,687,746 تومان
1 سال
3,235,381 تومان
1 سال
.app
954,767 تومان
1 سال
954,767 تومان
1 سال
954,767 تومان
1 سال
.direct
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
.directory
1,105,534 تومان
1 سال
1,105,534 تومان
1 سال
1,105,534 تومان
1 سال
.net.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.repair
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
.org.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.sch.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.tk
433,872 تومان
1 سال
433,872 تومان
1 سال
433,872 تومان
1 سال
.yoga
1,440,511 تومان
1 سال
1,440,511 تومان
1 سال
1,440,511 تومان
1 سال
.zone
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
1,695,265 تومان
1 سال
.xyz
774,686 تومان
1 سال
774,686 تومان
1 سال
774,686 تومان
1 سال
.co
1,612,197 تومان
1 سال
1,612,197 تومان
1 سال
1,612,197 تومان
1 سال
.click
604,551 تومان
1 سال
604,551 تومان
1 سال
604,551 تومان
1 سال
.net
774,540 تومان
1 سال
774,540 تومان
1 سال
774,540 تومان
1 سال
.art
874,543 تومان
1 سال
874,543 تومان
1 سال
874,543 تومان
1 سال
.blog
1,440,511 تومان
1 سال
1,440,511 تومان
1 سال
1,440,511 تومان
1 سال
.radio.fm
864,050 تومان
1 سال
864,050 تومان
1 سال
864,050 تومان
1 سال
.tv
1,800,673 تومان
1 سال
1,800,673 تومان
1 سال
1,800,673 تومان
1 سال
.radio.am
864,050 تومان
1 سال
864,050 تومان
1 سال
864,050 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده