ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

لطفا کدی که در زیر مشاهده می کنید وارد نمایید

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوندو بین و باشد کاراکترها در طول

:domain در دسترس نیست

:tld domains are currently unavailable.

:domain is available.

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.ir
31,356 تومان
.com
839,583 تومان
.org
858,922 تومان
.net
924,529 تومان
.biz
1,185,323 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.abogado
1,985,330 تومان
1 سال
2,103,079 تومان
1 سال
1,985,330 تومان
1 سال
.ac
3,906,685 تومان
1 سال
3,906,685 تومان
1 سال
3,906,685 تومان
1 سال
.ac.id
4,280,359 تومان
1 سال
4,280,359 تومان
1 سال
4,280,359 تومان
1 سال
.biz
1,185,323 تومان
1 سال
1,185,323 تومان
1 سال
1,185,323 تومان
1 سال
.farm
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
.com
839,583 تومان
1 سال
839,583 تومان
1 سال
857,209 تومان
1 سال
.film
7,108,427 تومان
1 سال
7,108,427 تومان
1 سال
7,108,427 تومان
1 سال
.flowers
9,034,923 تومان
1 سال
9,034,923 تومان
1 سال
9,034,923 تومان
1 سال
.family
2,018,949 تومان
1 سال
2,018,949 تومان
1 سال
2,018,949 تومان
1 سال
.fit
1,736,286 تومان
1 سال
1,736,286 تومان
1 سال
1,736,286 تومان
1 سال
.football
1,413,313 تومان
1 سال
1,413,313 تومان
1 سال
1,413,313 تومان
1 سال
.gov.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.fitness
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
.forex
3,028,423 تومان
1 سال
3,028,423 تومان
1 سال
3,028,423 تومان
1 سال
.fun
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
.id.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.org
858,922 تومان
1 سال
858,922 تومان
1 سال
858,922 تومان
1 سال
.info
1,473,860 تومان
1 سال
1,473,860 تومان
1 سال
1,473,860 تومان
1 سال
.shop
2,083,739 تومان
1 سال
2,083,739 تومان
1 سال
2,083,739 تومان
1 سال
.shopping
2,043,347 تومان
1 سال
2,043,347 تومان
1 سال
2,043,347 تومان
1 سال
.shoes
3,621,493 تومان
1 سال
3,621,493 تومان
1 سال
3,621,493 تومان
1 سال
.site
1,985,330 تومان
1 سال
1,985,330 تومان
1 سال
1,985,330 تومان
1 سال
.show
2,321,848 تومان
1 سال
2,321,848 تومان
1 سال
2,321,848 تومان
1 سال
.skin
958,148 تومان
1 سال
958,148 تومان
1 سال
958,148 تومان
1 سال
.ir
31,356 تومان
1 سال
31,356 تومان
1 سال
31,356 تومان
1 سال
.software
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
.singles
2,031,597 تومان
1 سال
2,031,597 تومان
1 سال
2,031,597 تومان
1 سال
.space
1,765,744 تومان
1 سال
1,765,744 تومان
1 سال
1,765,744 تومان
1 سال
.store
3,472,654 تومان
1 سال
3,472,654 تومان
1 سال
3,472,654 تومان
1 سال
.soccer
1,413,313 تومان
1 سال
1,413,313 تومان
1 سال
1,413,313 تومان
1 سال
.studio
2,103,079 تومان
1 سال
2,018,949 تومان
1 سال
2,103,079 تومان
1 سال
.solutions
1,716,131 تومان
1 سال
1,716,131 تومان
1 سال
1,716,131 تومان
1 سال
.spa
1,968,520 تومان
1 سال
1,968,520 تومان
1 سال
1,968,520 تومان
1 سال
.storage
47,950,568 تومان
1 سال
47,950,568 تومان
1 سال
47,950,568 تومان
1 سال
.style
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
.systems
1,817,070 تومان
1 سال
1,817,070 تومان
1 سال
1,817,070 تومان
1 سال
.tax
3,836,019 تومان
1 سال
3,836,019 تومان
1 سال
3,836,019 تومان
1 سال
.supply
1,413,313 تومان
1 سال
1,413,313 تومان
1 سال
1,413,313 تومان
1 سال
.taxi
3,709,866 تومان
1 سال
3,709,866 تومان
1 سال
3,709,866 تومان
1 سال
.team
2,043,347 تومان
1 سال
2,043,347 تومان
1 سال
2,043,347 تومان
1 سال
.support
1,589,977 تومان
1 سال
1,589,977 تومان
1 سال
1,589,977 تومان
1 سال
.surf
1,736,286 تومان
1 سال
1,736,286 تومان
1 سال
1,736,286 تومان
1 سال
.stream
1,734,654 تومان
1 سال
1,734,654 تومان
1 سال
1,734,654 تومان
1 سال
.technology
1,716,131 تومان
1 سال
1,716,131 تومان
1 سال
1,716,131 تومان
1 سال
.tel
781,484 تومان
1 سال
781,484 تومان
1 سال
781,484 تومان
1 سال
.tc
3,195,867 تومان
1 سال
3,195,867 تومان
1 سال
3,195,867 تومان
1 سال
.website
1,615,192 تومان
1 سال
1,615,192 تومان
1 سال
1,615,192 تومان
1 سال
.tech
3,474,286 تومان
1 سال
3,474,286 تومان
1 سال
3,474,286 تومان
1 سال
.ac.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.ae.org
1,302,256 تومان
1 سال
1,302,256 تومان
1 سال
1,302,256 تومان
1 سال
.ai
15,058,151 تومان
2 سال
15,058,151 تومان
2 سال
15,058,151 تومان
2 سال
.africa
383,602 تومان
1 سال
1,092,788 تومان
1 سال
383,602 تومان
1 سال
.academy
2,220,828 تومان
1 سال
2,220,828 تومان
1 سال
2,220,828 تومان
1 سال
.asia
868,143 تومان
1 سال
868,143 تومان
1 سال
868,143 تومان
1 سال
.actor
2,561,589 تومان
1 سال
2,561,589 تومان
1 سال
2,561,589 تومان
1 سال
.co.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.amsterdam
3,280,812 تومان
1 سال
3,280,812 تومان
1 سال
3,280,812 تومان
1 سال
.app
1,150,806 تومان
1 سال
1,150,806 تومان
1 سال
1,150,806 تومان
1 سال
.direct
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
.directory
1,501,604 تومان
1 سال
1,501,604 تومان
1 سال
1,501,604 تومان
1 سال
.net.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.repair
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
.org.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.sch.ir
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
23,517 تومان
1 سال
.tk
513,183 تومان
1 سال
513,183 تومان
1 سال
513,183 تومان
1 سال
.yoga
1,736,286 تومان
1 سال
1,736,286 تومان
1 سال
1,736,286 تومان
1 سال
.zone
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
2,208,261 تومان
1 سال
.xyz
933,750 تومان
1 سال
933,750 تومان
1 سال
933,750 تومان
1 سال
.co
1,943,224 تومان
1 سال
1,943,224 تومان
1 سال
1,943,224 تومان
1 سال
.click
817,714 تومان
1 سال
817,714 تومان
1 سال
817,714 تومان
1 سال
.net
924,529 تومان
1 سال
924,529 تومان
1 سال
924,529 تومان
1 سال
.art
1,054,110 تومان
1 سال
1,054,110 تومان
1 سال
1,054,110 تومان
1 سال
.blog
1,736,286 تومان
1 سال
1,736,286 تومان
1 سال
1,736,286 تومان
1 سال
.radio.fm
1,041,462 تومان
1 سال
1,041,462 تومان
1 سال
1,041,462 تومان
1 سال
.tv
2,170,399 تومان
1 سال
2,170,399 تومان
1 سال
2,170,399 تومان
1 سال
.radio.am
1,041,462 تومان
1 سال
1,041,462 تومان
1 سال
1,041,462 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده